De Lemelervelder


Drukkerij Van Asselt is uitgever van De Lemelervelder. Het weekblad wordt al sinds 1981 uitgegeven en verschijnt elke week in Lemelerveld, Dalmsholte, Lemele, Luttenberg en omgeving en wordt gratis huis-aan-huis bezorgd.

 

De Lemelervelder informeert de lezers over verschillende onderwerpen, zoals het laatste nieuws, wetenswaardigheden, sport- en verenigingsnieuws en belangrijke mededelingen van bijvoorbeeld de Gemeente Dalfsen.

 

De krant bestaat uit redactionele pagina's en advertentie- pagina's. De tekst (de stukjes die gratis geplaatst worden) wordt veelal door de lezers zelf aangeleverd per e-mail. Deze teksten worden door ons nagekeken en zo nodig herschreven. Daarnaast worden er teksten en foto's door de eigen redactie aangeleverd. De advertenties worden samengesteld op onze prepress-afdeling of door reclamebureaus aangeleverd.

 

De advertentietarieven kunt u hier downloaden, maar natuurlijk kunt u ook telefonisch de prijzen aanvragen.

 

Naast de redactionele en advertentiepagina's plaatsen wij regelmatig speciale pagina's:

 

Zakelijk Gezien: Voor bedrijven bestaat de mogelijkheid om redactionele tekst met foto's te plaatsen op de Zakelijk Gezien pagina. Een prima manier om uw diensten en producten eens extra onder de aandacht te brengen.

 

In de Schijnwerper: Voor Lemelervelders of andere personen, die het verdienen eens extra in de spotlights gezet te worden, bestaat de pagina In de Schijnwerper. U kunt daarbij denken aan de Vrijwilliger van het Jaar of bijvoorbeeld iemand die een bijzondere prestatie heeft geleverd.

 

Aan de tafel met...: Dit is een periodiek verschijnende rubriek waarin wij proberen een min of meer bekende inwoner uit de gemeente wat beter te leren kennen.

 

Redactie, advertenties en administratie:
Ambachtsweg 3 te Lemelerveld
T (0572) 372155
E info@drukkerijvanasselt.nl
I www.drukkerijvanasselt.nl

 

Deadline inleveren:

advertenties zwart/wit: dinsdags tot 10.00 uur
advertenties kleur: 's maandags tot 10.00 uur
redactioneel: 's maandags tot 09.00 uur

Download hier de nieuwste
'De Lemelervelder'

Van Asselt